Haberci Gazetesi

Belçika’da Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar AİHM’e başvurdu

Belçika’da Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar AİHM’e başvurdu
11
28 Eylül 2023 - 17:12

BELÇİKA’DA Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Flaman bölgesinde bir yasayı, din ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürdü.Belçika Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfın yanı sıra Belçika Müslümanları Birliği, Belçika İslam Federasyonu ve Belçika Arnavut Camileri Federasyonu gibi kuruluşlar, “Belçika İslam Koordinasyon Kurulu” çatısı altında AİHM’e başvurdu.Başvuruya konu 22 Ekim 2021 tarihli Flaman bölgesi yasası, “yerel dini toplulukların tanınmasını, dini makamların yükümlülüklerini, bu yükümlülüklerin denetimini düzenleyen ve tanınan ibadethanelerin maddi örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin” 7 Mayıs 2004 tarihli yasayı değiştiriyor.Söz konusu kuruluşlar, yeni yasaya Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş, 20 Temmuz’da itirazları yasanın din ve ibadet özgürlüğünü ihlal etmesi gerekçesiyle haklı bulunmuştu.

Mahkeme, yasanın 7,9, 16 ve 17. maddelerinde yer alan; ibadethanelerin başka bir ülkenin organizasyonuyla doğrudan veya dolaylı ilişki kurmasını, başka bir ülkeden doğrudan veya dolaylı olarak finansman elde etmesini, din adamlarının başka bir ülkeden maaş almasını yasaklayan düzenlemeleri, din ve ibadet özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmişti.Ancak Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bunu yeterli bulmayarak iptal edilmeyen maddeleri “hukuk güvensizliği” oluşturduğu gerekçesiyle AİHM’e götürdü.Bu maddeler, cami imamlarının başka ülkelerle ilişkisi olan derneklere üye olmalarını yasaklama ve dini toplulukların denetlenmesi gibi unsurları içeriyor.

Webdesign Ultra Netzwerk