Haberci Gazetesi

Yabancı plakalı araçların Türkiye’de uzun süre kalması

Yabancı plakalı araçların Türkiye’de uzun süre kalması
166
18 Haziran 2023 - 19:16

Türk vatandaşları uzun vadeli olarak Türkiye’de kalırken yabancı plakalı aracını da beraberinde götürüyor. Ancak birçok kişinin kafası yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de uygulanan kurallar konusunda karışık. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Türkiye’de uzun süreli kullanılacak yabancı plakalı kara taşıtları için yolcu rehberi yayınladı.

 -Kimler Yabancı Plakalı Taşıt ile Türkiye’ye Giriş Yapabilir?

❖ Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

 ❖ Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilir.

❖ Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.

❖ Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder.

-185 Günlük Sürenin Hesabı Nasıl Yapılır?

❖ Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar.

❖ Son 1 yıl içinde Türkiye’ye farklı pasaport veya kimliklerle giriş-çıkış yapan kişilerin, 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmaması için gümrük idaresine bilgi vermesi gerekmektedir.

❖ Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden 1. Kimler Yabancı Plakalı Taşıt ile Türkiye’ye Giriş Yapabilir? 2. 185 Günlük Sürenin Hesabı Nasıl Yapılır? 3 fazlasını yurtdışında geçiren ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişiler yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamış olur.

❖ Her girişte 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

❖ Vatandaşlarımız bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama” hizmetini kullanarak sorgulayabilir. Ayrıca yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgiler de yine türkiye.gov.tr adresinden “Yurda Giriş/Çıkış Belge Sorgulama” hizmeti kullanılarak sorgulanabilir.

❖ Yola çıkmadan önce türkiye.gov.tr adresinden yukarıdaki sorguların yapılması veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması gümrük kapılarında yaşanacak mağduriyetleri engelleyecektir.

EMEKLİLER İÇİN

❖ Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri adlarına kayıtlı taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz.

❖ 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere, süresi içerisinde olmak kaydıyla yeniden taşıtlarıyla Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

-Türkiye’ye Girişte Gerekli Belgeler

❖ Türkiye’ye girişte gümrük memurunca aşağıdaki belgeler aranır:

➢ Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),

➢ Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,

➢ Duruma göre yurtdışı ikameti gösterir belge (pasaport,kimlikbelgesi,oturumizni)

➢ Türkiye’de geçerli trafik sigorta poliçesi,

➢ Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlikbelgesi,

➢ Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi,

➢ Duruma göre geçerli bir vekaletname veya kirasözleşmesi,

➢ Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge.

❖ Taşıtların gümrük kayıt işlemleri herhangi bir ücrete tabi değildir.

Webdesign Ultra Netzwerk